Alpaca staat op huisdierenlijst
31 januari 2017 

Alpaca staat op huisdierenlijst

Alpaca op Huisdierenlijst

bron RVO.nl en positieflijst.nl

Niet alle dieren zijn geschikt om te houden. Sommige zijn beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. In Nederland mag je alleen dieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen. In de Regeling houders van dieren (Wet dieren) is daarom de huisdierenlijst opgenomen. Op deze huisdierenlijst (positieflijst zoogdieren) staan zoogdieren die u mag houden. De huisdierenlijst geldt sinds 1 februari 2015. Op de lijst staat nu een beperkt aantal soorten. Nog niet alle soorten zijn beoordeeld. Later komen er ook positieflijsten voor vogels, amfibieën en reptielen. Op de huisdierenlijst staan in ieder geval de huishond, de huiskat en productiedieren zoals koeien en paarden. Nu staat ook de alpaca op de huisdierenlijst.

De alpaca aangewezen voor plaatsing op huisdierenlijst

De staatssecretaris heeft het voorgenomen besluit genomen om 100 zoogdiersoorten wel aan te wijzen voor plaatsing op de huisdierenlijst. Dit zijn 82 zoogdierensoorten die aantoonbaar werden gehouden op 1 februari 2015, de 16 zoogdieren die op de productiedierenlijst staan en de hond en de kat. U vindt  in de volgende link: Voorgenomen besluit te houden zoogdiersoorten.

De positieflijst

Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Onder deze alinea vind je een link naar een database met een beoordeling per diersoort. De database op deze website bevat per diersoort alle informatie met betrekking tot deze beoordeling: argumenten voor aanwijzing of niet-aanwijzing, risico’s en risico-inschattingen met onderbouwende observaties, en mogelijke maatregelen die de houder tegen de risico’s kan nemen. De link verwijst naar de alpaca in het bijzonder, maar op desbetreffende site zijn alle aangewezen en niet aangewezen diersoorten te doorzoeken. Voor de alpaca is een risicoprofiel gemaakt, de alpaca valt onder klasse D: “Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Nederland leidt tot een gering risico op aantasting van het welzijn en de gezondheid van dieren en/of gezondheid van mensen. Dit risico is onder specifieke voorwaarden te minimaliseren. Naast maatregelen om zoönosen te beheersen volstaan (beperkte) houderijvoorwaarden (algemene instructies). Het betreft soorten waarbij, indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, een beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van het dier, met kans op overschrijding en aantasting van het welzijn en de gezondheid van dieren als gevolg.”

Lees vooral de links op desbetreffende pagina met meer informatie over de risico’s, de maatregelen en soortspecifieke kenmerken.

Aanwijzingsbesluit voor de alpaca met risicoprofiel

Het belangrijkste is dat de alpaca op de positieflijst staat en gehouden mag worden!

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening.“Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen