Welk beweidingssysteem toepassen bij alpaca's?
26 januari 2017 

Welk beweidingssysteem toepassen bij alpaca's?

Er zijn verschillende methodes (beweidingssystemen) om je weilanden te laten begrazen.
Welk beweidingssysteem het beste is kan per bedrijf verschillend zijn. De verschillende beweidingssystemen worden hieronder verder uitgelegd.

 1. Omweiden
 2. Standweiden
 3. Stripweiden
 4. Roterend standweiden
 5. Op en af beweiden

Omweiden

Het bedrijf is opgedeeld in een groot aantal verschillende percelen waarin de alpaca’s om de 3-4 dagen worden verweid. Het aantal dagen begrazen is afhankelijk van het aantal dieren, de grootte van het weiland en de snelheid waarmee het gras hergroeit. Gras hergroei is ook afhankelijk van het soort en de seizoenen.

In het voorjaar kan hergroei van de grasmat zo snel zijn dat je een aantal weides afsluit en gebruikt voor de winning van hooi. Je kan de hergroei ook in toom houden door te maaien na het beweiden of door beweiding van een ander diersoort. Om wormbesmettingen in de hand te houden is een afwisseling met paarden ideaal. Paarden worden niet besmet met dezelfde wormsoorten als alpaca’s en andersom. Hierdoor kan je de wormpopulatie bestrijden.

Bij weinig hergroei van het gras kan het zijn dat je te veel dieren per oppervlakte hebt. Je kunt dan het volgende doen:

 • verkoop van een aantal dieren
 • Je dient de alpaca’s langer in hetzelfde perceel te laten grazen en bij te voeren zodat andere percelen zich kunnen herstellen
 • opnieuw zaaien van het perceel met een sneller groeiend grasmengsel
 • bemesten van het perceel.

Het voordeel van omweiden is:

 • het weiland wordt meer evenredig begraast
 • percelen krijgen de tijd voor hergroei (afhankelijk v/h aantal dieren)
 • minder besmettingsgevaar omdat de wormen geen gastheer vinden om zich te vermeerderen.

Standweiden

Met standweiden wordt bedoeld dat er een klein aantal dieren in een weiland lopen die slechts een aantal keer per jaar worden verweid. Soms ook vaker maar dan om de 3-4 weken. Het weiland is groot genoeg om de dieren in deze periode van gras te voorzien, vaak is er overvloed aan gras.

Het nadeel van standweiden is:

 • er gaat veel gras verloren omdat de alpaca’s het lekkerste eten en de rest blijft staan
 • hierdoor ontstaat ongelijke kwaliteit van het gras binnen het perceel
 • de dieren staan continue bloot gesteld aan besmettingsgevaar van parasieten.

Stripweiden

stripweidenBij stripweiden wordt het weiland in de breedte opgedeeld d.m.v. elektrische draden. Je geeft de kudde alpaca’s slechts een gedeelte van het weiland. Zodra dit gedeelte goed begraasd is wordt het draad een aantal meters verplaatst zodat de kudde vers gras ter beschikking heeft. Op die manier wordt het grasaanbod door jou bepaald en is constante opname mogelijk.

Indien een draad voor en achter de alpaca’s gespannen wordt zou maximale grasgroei mogelijk zijn. Echter met de lange nekken gaan de alpaca’s onder het draad door. Bij een plotselinge schrikreactie kunnen de dieren verstrikt raken met alle gevolgen van dien. Het stripweiden met gebruik van draden raden wij daarom ook af!

Roterend Standweiden

Roterend standweiden is een variatie op de eerder genoemde standweiden. Hierbij worden ook een groot aantal percelen gebruikt maar worden de dieren elke dag in een ander perceel gelaten, b.v. volgens onderstaand schema.

roterend standweiden

In dit voorbeeld is na 6 dagen een rondje gemaakt op het beschikbaar aantal percelen en begin je weer opnieuw op het eerste perceel. De grootte van het perceel is afhankelijk van de kudde grootte en hergroei van het gras. Doel is dat de grasgroei net zo verloopt als de dagelijkse behoefte aan vers gras van de kudde.

Ben je te vroeg met beweiden van een perceel dan is de gras bijgroei te krap en wordt de weide te kaal gevreten. Hergroei gaat te langzaam.

Ben je te laat met beweiden dan is de grasgroei groter dan de behoefte waardoor de kwaliteit van het verse gras onder druk komt te staan.

Doordat de alpaca’s steeds het lekkere gras eerst eten kunnen grasbossen ontstaan die in aar schieten. Om de grasmat goed te houden is het belangrijk de percelen na het weiden zo snel mogelijk te maaien/bloten om verhouting van het gewas tegen te gaan. Hierdoor heb je een frisse start voor de volgende weideronde.

Op- en Af- beweiden

Dit systeem wordt zelden toegepast maar gebeurt vaak in de winter wanneer er geen grasgroei meer is. Vaak wordt 1 perceel ‘opgeofferd’ om gedurende de gehele winter te laten begrazen zonder rotatie. Voeding bestaat uit hooi en andere nutriënten.

Nadeel van het op en af systeem is:

 • percelen dienen opnieuw gezaaid te worden in het voorjaar
 • onvoldoende gras tijdens begrazing
 • hoog risico op besmetting door parasieten

Er zijn meerdere beweidingssystemen mogelijk. Welk systeem jou het beste past is met name afhankelijk van het aantal dieren en percelen dat je hebt. Zelf passen wij het systeem van standweiden toe maar met kortere periodes, meestal 2 weken. Hiervoor zijn de weides opgedeeld in kleinere weides zodat onze kudde de percelen binnen een paar week het geheel kunnen begrazen. Dit doen we vooral om besmettingen met de verschillende wormsoorten tegen te gaan. We hebben gemerkt dat we hierdoor veel minder hoeven behandelen tegen wormen. Bij het verweiden wordt het perceel geklepeld en opgevangen zodat de mest en overtollig gras wordt opgeruimd.

We zouden het leuk vinden om te horen welk systeem jullie toepassen. Laat dan een reactie achter onderaan deze blogpost.
Andere vragen of opmerkingen over dit  onderwerp zijn uiteraard ook welkom.

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening.“Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen