Kort en Lang Transport van Alpacas
08 mei 2014 

Kort en Lang Transport van Alpacas

Uit het oogpunt van dierwelzijn houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) o.a. toezicht op het transport van levende dieren. De regels ten aanzien van diertransport zijn Europa-breed vastgesteld in de ‘Transportverordening’ met ingang van 5 januari 2007. De regels die van toepassing zijn variëren voor verschillende diersoorten en voor verschillende reisafstanden. De diersoorten waar de meeste regels voor gelden zijn runderen, schapen, geiten, varkens en (niet-geregistreerde) paarden. Voor alpaca’s zijn de regels iets anders en die zullen we in dit artikel  over ‘kort en lang transport van alpacas’ uitleggen.

Verplichtingen en regels

Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot bijvoorbeeld:

 • de wijze waarop de dieren behandeld moeten worden
 • wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren
 • hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn
 • welke reisschema’s gehanteerd moeten worden enzovoorts.

Voor het vervoeren van dieren over een bepaalde afstand of duur van de reis wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • transporten korter dan 65 km
 • transporten groter dan 65 km maar minder dan 8 uren
 • transporten groter dan 65 km en meer dan 8 uren.

Vervoerdersvergunning

Voor het transport van levende dieren in het kader van een economische activiteit, hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Met economische activiteit wordt bedoeld het vervoeren van dieren, met winstoogmerk, ten behoeve van beroep, onderneming of bedrijf. Dit kan zelfs zijn bij het deelnemen aan shows omdat je dan je bedrijf aan het promoten bent met het doel om later verkopen te realiseren. Voor een controlerende instantie lijkt het mij soms moeilijk te bepalen of je uit winstoogmerk handelt of niet. Tenzij je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een btw nummer bezit dan is er duidelijk sprake van economische activiteit. Of uw bedrijf een vervoerdersvergunning nodig heeft hangt af van het soort transport dat wordt uitgevoerd:

 • De vervoerder voert nooit transporten uit die verder zijn dan 65 kilometer: er is geen vergunning nodig.
 • De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan 8 uur (inclusief laden en lossen van de dieren): een vergunning type I (conform artikel 10 van de Transportverordening) is nodig. Vergunning type I is digitaal aan te vragen bij de NVWA. Wel moet nog het ingevulde, uitgeprinte en ondertekende aanvraagformulier tevens per post aan de NVWA, Utrecht worden verzonden, voordat men de genoemde vervoersvergunning krijgt toegestuurd.
 • De vervoerder voert ook transporten uit die  langer dan 8 uur duren: vergunning type II (conform artikel 11 van de Transportverordening). Deze vergunning is dan geldig voor kort én lang transport. Vergunning type II is digitaal aan te vragen bij de NVWA. Wel moet nog het ingevulde, uitgeprinte en ondertekende aanvraagformulier tevens per post aan de NVWA, Utrecht worden verzonden, voordat men de genoemde vervoersvergunning krijgt toegestuurd. Bij het aanvraagformulier voor dit type vervoersvergunning moeten tevens bijlagen worden meegezonden, zie uitleg verderop in dit artikel.

Eén vergunning

Een vervoerder mag maar één vergunning hebben. Met een type II vergunning mogen ook transporten korter dan 8 uur worden uitgevoerd. Ook mag een vervoerder maar in één lidstaat van de EU een vergunning hebben. Kosten momenteel voor type I en type II vergunning: € 72,96 (tarief 2014)

De NVWA verleent aan de vervoerder een vergunning als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

Vergunning Type I (korte transporten)

 • aanvrager is gevestigd of, als het een aanvrager uit een derde land betreft, vertegenwoordigd in Nederland
 • aanvrager toont aan dat hij beschikt over voldoende geschikte medewerkers, uitrusting en werkmethoden, waaronder, in voorkomend geval, gidsen inzake goede praktijken, om aan de verordening te voldoen (personeel moet opleiding gevolgd hebben, afhankelijk van het diersoort krijgt men een getuigschrift van vakbekwaamheid), zie tabel 1
 • aanvrager of zijn vertegenwoordiger heeft zich in de voorafgaande drie jaar niet schuldig gemaakt aan ernstige overtredingen van de regelgeving t.a.v. dierenwelzijn, tenzij de overtreder kan aantonen dat hij de nodige maatregelen heeft getroffen om verdere overtredingen te voorkomen.
kort transport alpaca

Tabel 1

Vergunning Type II (lange transporten)

De aanvrager voldoet aan de voorwaarden genoemd bij vergunning type I en heeft de volgende stukken overlegd:

 • getuigschrift van vakbekwaamheid (dit getuigschrift moet getoond worden bij de aanvraag van vergunning type II, in tabel 2 is te zien bij welke diersoorten dit vereist is).
 • geldig certificaat van goedkeuring van alle wegvervoermiddelen, aan te vragen bij het RDW via deze link. (tarief 2014 basis €82,- of uitgebreid € 164,-)
 • plan voor noodgevallen
 • informatie bereikbaarheid wegvervoermiddel tijdens de lange reis. Nadere informatie over de procedures aan de hand waarvan vervoerders de bewegingen van de onder hun verantwoordelijkheid vallende wegvoertuigen kunnen nagaan en registreren, en tijdens lange transporten permanent contact met de betrokken chauffeurs kunnen opnemen. Bij lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen – met uitzondering van geregistreerde eenhoevigen – runderen, schapen, geiten en varkens, wordt hier het GPS navigatiesysteem bedoeld.
lang transport alpaca

Tabel 2

Getuigschrift van vakbekwaamheid

Naast een bedrijfsvervoersvergunning is een getuigschrift van vakbekwaamheid van de chauffeur nodig bij het vervoer van -als landbouwhuisdier gehouden- eenhoevigen, varkens, runderen, schapen, geiten en pluimvee. Hier worden niet de ‘overige dieren’ zoals de lama of alpaca (camelids) genoemd. Zoals u uit de tabellen kunt lezen is een getuigschrift bij wegvervoer van alpaca’s niet verplicht. Echter moet men wel een opleiding gevolgd hebben waarbij men kennis heeft genomen van de voorschriften van EG-Transportverordening 1/2005/EG en de extra detailvoorschriften. Zo’n opleiding, die in Nederland overigens alle automatisch afgesloten worden met een eindexamen en een getuigschrift van vakbekwaamheid voor ‘veetransport’, is te volgen bij een opleider in Nederland, waaronder ook verkeersscholen. ’s Morgens kan je de theorie volgen en ’s middags wat praktische zaken en gelijk CBR/CVV-examen (multiple choice) doen voor het getuigschrift (5 jaar geldig). Dit getuigschrift is dan meer te beschouwen als een bewijs van het hebben gevolgd van de verplichte dagopleiding voor alpaca-vervoerders.

Samenvatting:

 • Een NVWA vervoersvergunning type I OF  II is voor uw vervoersbedrijf (van alpaca’s).
 • Een opleiding is een verplichting voor bestuurders (personen dus) van wegvervoermiddelen van dieren, ook voor alpaca’s. Alle dagopleidingen in Nederland worden afgesloten met een CBR/CVV-eindexamen en bij slaging krijgt men een automatisch een CBR/CCV-getuigschrift vakbekwaamheid voor “veetransport”.
 • Een certificaat van goedkeuring voor het wegvervoermiddel van alpaca’s van de RDW heb je nodig bij gebruik voor de lange transporten (> 8 uur,  incl. laad-en lostijd). Dan volstaat uiteraard geen NVWA-vervoersvergunning type I , maar moet je een NVWA-vervoersvergunning type II voor je bedrijf bezitten, hetgeen je pas krijgt als je zo’n kopie van certificaat van goedkeuring-vervoermiddel alpaca’s opstuurt naar de NVWA, tezamen met de 2 andere documenten; plan voor noodgevallen en informatie bereikbaarheid wegvervoermiddel.

Let op bij de aanvraag van een NVWA vergunnning dat u duidelijk vermeld dat het om alpaca’s (camelids) gaat, anders krijg je een vergunning voor eenhoevigen!

Voor eenhoevigen zijn veel meer eisen gesteld aan de inrichting van het vervoersmiddel dan bij het vervoer van alpaca’s. (tabel 2)

In de NVWA-schema’s zoals die hierboven staan, beschouwd de NVWA alpaca’s als dierentuindieren. In de NVWA-werkvoorschriften zijn het “Overige Dieren”.
Zoals de tabellen aangeven verschillen de voorwaarden tussen deze twee diersoorten niet bij het aanvragen van een vergunning.

NVWA=Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit >>>>>>>>>>>Vervoersvergunningen type I of II

CBR=Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen >>>>>>>>>>>>> CBR/CVV-getuigschrift (na volgen opleiding)

RDW=Rijks Dienst Wegverkeer met keuringsstations >>>>>>>>> Certificaat van goedkeuring wegvervoermiddel

Zijn er nog vragen naar aanleiding van dit artikel, plaats dan gerust een reactie onderaan deze pagina ! ! !

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening.“Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
H.Rosendal
Door

H.Rosendal

op 09 May 2014

Correcties/Aanvullingen: •geldig certificaat van goedkeuring van alle wegvervoermiddelen, inrichtingskeuring aan te vragen bij het RDW, een van de 7 zgn. VLD- keuringsstations, via deze link. (tarief 2014 € 82,-) hier het GPS navigatiesysteem bedoeld..... Bij wegtransporten van alpaca's kan GPS ook worden toegepast, maar de NVWA accepteert ook alleen het mobiele telefoonnummer van deze betrokken vervoerder/chauffeur.

Gert Joling
Door

Gert Joling

op 09 May 2014

Dhr. Rosendal,Dank voor de aanvulling. In tabel 2 is inderdaad te zien onder 'overige diersoorten' (waar alpaca's toe behoren) dat GPS niet noodzakelijk is. Hoe te handelen bij noodgevallen is wel belangrijk, daarvoor kunt u dit https://alpaca-ranch.nl/wp-content/uploads/2014/05/Noodplan.pdf" title="noodplan bij lang transport" target="_blank" rel="nofollow">noodplan doornemen.

Gert Joling
Ingmar
Door

Ingmar

op 16 Dec 2014

Leuk artikel! Ik kwam via via op je site en had niet verwacht dat je website zoveel goede informatie zou bevatten. Ik lees je blogposts elke keer weer met ontzettend veel plezier en heb je website ook al met een paar kennissen gedeeld. Ik wil ook gaan bloggen op mijn website over tenten verhuur. Het lijkt me een leuke ervaring en heel motiverend om reacties op mijn blogpost te krijgen, maar doordat ik nooit met bloggen begonnen ben, is dat uitgebleven. Ik wil graag beginnen met bloggen, maar ik weet niet zo goed waar ik precies moet beginnen. Heb jij misschien handige tips voor me? Alvast bedankt voor de moeite!

Gert Joling
Door

Gert Joling

op 16 Dec 2014

Hoi Ingmar,Voor meer informatie hoe te bloggen en je website aan te passen voor de toekomst kan ik je verwijzen naar https://imu.nl/" title="internet marketing universiteit" target="_blank" rel="nofollow">deze pagina.

Marco Koene
Door

Marco Koene

op 11 Jan 2015

Bedankt voor de informatie over regelgeving voor bedrijven, maar waar ik benieuwd naar ben is wat goed is voor de dieren zelf. Hoe kan ik mijn alpaca veilig en comfortabel van Nederland naar Portugal vervoeren?

Gert Joling
Door

Gert Joling

op 11 Jan 2015

Alle regeltjes in bovenstaande tekst dienen ervoor dat de dieren zo veilig en comfortabel mogelijk vervoerd worden. Als je zelf niet de mogelijkheid hebt om dieren te vervoeren en je vraag eigenlijk is wie kan het voor mij regelen? dan kan ik het http://www.wsleegers.nl/nl/" target="_blank" rel="nofollow">transport bedrijf Sleegers aanbevelen. Zij hebben voor ons meerdere keren een lang transport van alpaca's geregeld en dit is zeer goed verlopen.

piet hofman alpaca farm 't steeke
Door

piet hofman alpaca farm 't steeke

op 21 Jan 2015

Vraag mag ik alpaca's vervoeren in opdracht van mijn vrouw op wiens naam ze staan bedrijfsmatig. Of heb ik zelf vervoers documenten nodig, mijn vrouw mag zelf niet met de veetrailer rijden.

Gert Joling
Door

Gert Joling

op 21 Jan 2015

Zolang je de juiste documenten hebt mag je ook dieren voor derden vervoeren. Het soort document is natuurlijk weer afhankelijk van de duur van het transport.

Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen