Fijnheid

De fijnheid van een alpaca vacht wordt aangeduid in micron. Deze karaktereigenschap geeft de dikte van de vezel aan, 1 micron = 1 duizendste millimeter. De fijnste vezels zijn te vinden op het zadel van het dier, hoewel de wens bij iedere fokker natuurlijk groot is om deze fijne vezels ook in de hals, buik, poten en kop te vinden is. Fijnheid is belangrijk voor zowel de commerciële verwerkers als voor de alpacafokker, omdat de hoogste prijs betaald wordt voor de fijnste vachten en de fijnste eindproducten. Maar des te fijner de vacht, des te minder gewicht de totale vacht zal hebben. Fijnheid is dus niet direct het belangrijkste fokdoel. Naast fijnheid zijn dichtheid en de standaard afwijking (SD) evenzo belangrijk.

fijnheid alpacawol

Fijnheid is tevens de meest erfelijke eigenschap. Dat wil zeggen dat deze eigenschap het makkelijkst wordt doorgegeven aan het nageslacht. Veel factoren kunnen de fijnheid beïnvloeden. Leeftijd is één van die factoren. Naarmate een alpaca ouder wordt zal de diameter van de vezel toenemen, gemiddeld 2 micron per jaar tot de leeftijd van 4 tot 5 jaar. Meestal blijft de gemiddelde diameter daarna stabiel.
Voeding kan de fijnheid ook beïnvloeden, een toename van 10 micron in 6 maanden is mogelijk.
Hormonen hebben invloed op de fijnheid tijdens de dracht bij merries en bij dekhengsten heeft testosteron invloed op de dikte van de vezel.

Staar je niet blind op de fijnheid van een vacht. Uniformiteit binnen een vacht zorgt er ook voor dat een vacht zacht aan voelt. Vacht analyses helpen om een vacht beter te beoordelen.

 
Reactie plaatsen