Crimp

Crimp is de natuurlijke golving die je ziet in een vacht van een alpaca, eigenlijk een karakter eigenschap van de vezel.
Je kunt 2 eigenschappen onderscheiden, dat zijn:
  • Frequentie: het aantal keer dat er een kromming in de vezel zit per cm.
  • Amplitude: de hoogte van deze kromming (golving). Hoe dieper de golving, hoe hoger de amplitude

  • crimp

    Bij het beoordelen van een alpaca vacht wordt crimp beoordeeld en punten gegeven op een schaal van 1 tot 10.
    Hierbij is 1 een vezel waarbij weinig tot geen crimp te zien is. 10 punten worden gegeven voor vezels met een zeer hoge frequentie en amplitude in de golving die zeer regelmatig is over de gehele lengte van de vezel. Daarbij moet de crimp uniform zijn in het grootste gedeelte van de vacht. Vaak zie je een mooie bundeling van vezels zoals in de eerste foto hieronder is te zien (10 punten).

    crimp
Reactie plaatsen