Huisdierenlijst
30 januari 2015 

Huisdierenlijst

Alpaca nog niet op huisdierenlijst.

In Nederland hebben we de Wet Dieren waarin bepaald wordt welke dieren als huisdier gehouden mogen worden. Hiervoor is een huisdierenlijst (voorheen positieflijst genoemd) opgesteld. Deze lijst is geldig vanaf 1 februari 2015. Na veel onderzoek zal een Positieflijst Advies Commissie (PAC) moeten beoordelen of de zoogdieren op de huisdierenlijst komen te staan. Hierbij heeft de commissie de keuze tussen 3 tabellen, te weten:

  • Tabel 1: onder algemene voorschriften te houden
  • Tabel 2: onder specifieke voorschriften te houden
  • Tabel 3: verboden om te houden.

In eerste instantie zijn 100 zoogdieren beoordeeld waarvan 33 soorten aangewezen zijn voor tabel 1, 48 soorten voor tabel 2 en 19 soorten zullen niet worden aangewezen. Op deze lijst van 100 zoogdieren wordt de alpaca niet genoemd. Dit houdt echter niet in dat de alpaca niet gehouden mag worden. Niet alle in Nederland gehouden zoogdieren zijn op dit moment beoordeeld. Er is nog een lijst van 160 soorten waarvoor het ministerie van Economische Zaken het voornemen heeft deze te zullen beoordelen voor plaatsing op de huisdierenlijst. En hierop staat wel de alpaca. Maar zelfs de vicugna staat op deze lijst, terwijl die op de Cites lijst voorkomt en dus verboden is om hier in te handelen.

Tot dusver stond de alpaca in tabel 2, dus alleen te houden onder specifieke voorwaarden. Daarnaast zal een registratieverplichting gaan gelden. Anders is het houden van deze dieren niet meer toegestaan. Het is nog niet bekend vanaf welke datum de meldingsplicht ingaat. De voorwaarden hebben te maken met speciaal voer en/of voldoende leefruimte. Deze extra houderijvoorschriften zullen naar verwachting vanaf 1 juli 2015 gaan gelden. Zolang de lijst van 160 te beoordelen zoogdieren nog niet beoordeeld zijn,  mag je ze blijven houden en er ook mee fokken.

In de brief ‘Invoering huisdierenlijst zoogdiersoorten’ die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat verder nog het volgende geschreven:

Handhaving
“Het toezicht op de naleving van de randvoorwaarden, zoals de registratieplicht en de diersoortspecifieke houderijvoorschriften, zal risicogebaseerd en in reactie op meldingen plaatsvinden. In overleg met gespecialiseerde organisaties zal worden bekeken in hoeverre zij bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun leden aan te spreken op het naleven van verplichtende houderijvoorschriften. De verenigingen van dierhouders zoals Dibevo en Platform
Verantwoord Huisdierenbezit kunnen zelf tot keurmerken voor verantwoord huisdierbezit komen. Houders van dieren kunnen zich vrijwillig bij dergelijke verenigingen aansluiten. Bij het risicogebaseerde toezicht wordt hier rekening mee gehouden. “

Als ik het goed begrijp mogen verenigingen zoals het AAB (Alpaca Association Benelux) hun leden erop aanspreken de verplichte voorschriften na te leven. Dit lijkt mij beter dan wanneer een externe ondeskundige instantie de fokkers moet gaan controleren. Nu maar hopen dat de voorschriften van het AAB worden overgenomen door de adviescommissie.

Zijn er nog vragen of toevoegingen op dit artikel stel ze dan door hieronder een reactie te plaatsen. Of deel het artikel indien het interessant is.

 

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening. “Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen