Cursus bij Alpaca-Ranch
31 januari 2008 

Cursus bij Alpaca-Ranch

Op 16 februari 2008 gaat de eerste cursus weer van start. De eerste cursus van dit jaar is een introductie cursus voor startende alpacafokkers maar ook voor diegene die langer alpaca’s houdt maar nog nooit goede voorlichting heeft gekregen. Inmiddels hebben de lezers van onze nieuwsbrief de mogelijkheid gehad zich in te schrijven voor deze cursus. Om iedereen een gelijke kans te geven voor het inschrijven hebben we desbetreffende pagina op onze website op maandagavond 28 januari om 19:00 uur open gesteld.

Van te voren heb ik proberen duidelijk te maken dat je er snel bij moet zijn met inschrijven omdat er veel belangstelling is voor onze cursussen. Op dit moment zijn wij de enige in Nederland die op deze manier voorlichting geeft over de alpaca. In 2007 is een workshop binnen 3½ uur vol geboekt. Maar de inschrijving voor deze cursus overtreft alles. Binnen 7 minuten was het maximaal aantal deelnemers dat kan deelnemen bereikt.

Aangezien de alpacafokkerij in het buitenland al langer bestaat en daar dus al jaren lang ervaring en kennis is opgedaan over de alpaca heeft Alpaca-Ranch besloten om dit jaar die kennis in huis te halen. Voor de cursussen hebben we een fokker aangetrokken die zelf cursusmateriaal heeft ontwikkeld. De belangrijkste aspecten van de alpacafokkerij worden zo in een drietal sessies behandeld. Weliswaar is dit in het Engels of Duits maar wij Nederlanders staan er toch om bekend dat we minstens 3 talen spreken? Dat hoeft dus geen probleem te zijn.

In mei hebben we weer een cursus gepland dat gaat over de geboorte en verzorging van alpaca veulens. Tevens zal er begin mei weer een workshop alpacascheren plaats vinden. Opgave hiervoor is nog niet mogelijk, hiervoor krijgen jullie via onze nieuwsbrief bericht. Als wij de tijd ervoor kunnen vinden zal ook in het najaar weer enkele cursussen georganiseerd worden. Een herhaling van de introductie cursus en een nieuwe cursus dat gaat over het beoordelen van een alpaca op zijn/haar kwaliteiten, dus meer voor de gevorderde fokker. Waarschijnlijk in de maanden oktober of november.

Opgave voor dit alles is alleen mogelijk via een link in onze nieuwsbrief die jullie t.z.t. zullen ontvangen. Op die manier proberen we wat extra’s te doen voor onze lezers. Zo nu en dan zal er een “poll” op onze website geplaatst worden om erachter te komen wat de wensen zijn van onze lezers. Dan kunnen wij in de toekomst hier op inspelen om de kwaliteit van informatie voorziening te optimaliseren.

Over de schrijver
Gert is mede oprichter van de Alpaca-Ranch. In maatschap met een broer heeft hij een akkerbouw- en tuinbouw- bedrijf. Gert is verantwoordelijk voor het akkerbouw gedeelte en verzorgt hij dagelijks de alpaca's. Verder neemt Gert de werkzaamheden voor de website en webshop voor zijn rekening.“Op zoek naar wat extra inkomsten naast het landbouwbedrijf stuitte ik op het fokken van alpaca’s. Op dat moment werden er nog maar 10.000 alpaca’s in Europa gehouden terwijl de vraag groeiende is. Een goede investering voor de toekomst dacht ik. Wanneer gericht gefokt wordt op kwaliteit is met de alpacafokkerij een leuke verdienste te behalen. Daarnaast kom je door dit bijzondere dier in aanraking met andere mensen. De verscheidenheid aan sociale contacten die je opdoet maakt het totaal plaatje levendig.”
Reactie plaatsen

Zoek binnen onze artikelen