Gezondheid

Onder gezondheid van alpaca’s verstaan we verschillende aspecten zoals: voeding, medisch, ziekten